Dosa

Showing all 10 results

 • Butter Chicken Dosa

  $13.99
 • Chicken Tikka Masala Dosa

  $13.99
 • Chocolate Dosa

  $11.99
 • Egg Dosa

  $12.99
 • Gunpowder Dosa

  $12.99
 • Guntur Dosa

  $12.99
 • Karampodi Dosa

  $12.99
 • Kheema Dosa

  $13.99
 • Masala Dosa

  $11.99
 • Mysore Dosa

  $12.99